piątek, 15 listopad 2019

DLACZEGO "EFEZ"?

Nazwa Domu związana jest ze zwyczajem określania grup oazowych na danym obszarze (tzw. oaz średnich), tworzących tzw. oazę wielką, jedną nazwą biblijną, którą dla wspólnot skupionych wokół Tarnowa jest właśnie „Efez”. Rozmyślamy nad sensem tej właśnie nazwy. Czujemy się szczególnymi adresatami Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Chcemy także czuć więź duchową z tym starożytnym miastem - domem św. Jana Apostoła i Matki Bożej.

WARTO PRZECZYTAĆ:

Kalendarz